Projekt Tenis dětem v praxi aneb odměny a úkoly malých hráčů

Markéta Kovaříková11. 2. 2023

Vysvětlení jednotlivých úrovní projektu Tenis dětem a honby za sbíráním tenisových odznaků.

Projekt Tenis dětem v praxi aneb odměny a úkoly malých hráčů

Jak to všechno vlastně funguje v praxi? Pojďme se podívat na jednotlivé kategorie projektu Tenis dětem včetně úkolů, které musí malý tenista splnit pro postup do vyšší kategorie.

Projekt Tenis dětem se soustředí především na rozvoj malého hráče ve 3 základních oblastech nazvaných Osobnost, Pohyb, Tenis. Hlavním cílem každého malého hráče je nasbírat daný počet odznaků (nálepek) v jednotlivých částech a postupovat do vyšších a složitějších úrovní. Jednotlivé odznaky v dané oblasti jsou detailně popsané a ke každému odznaku je natočeno instruktážní video pro možný nácvik doma. Malí tenisté jsou také motivováni ke sportování odměnami za celkový počet posbíraných nálepek. Za 20 nálepek dostane hráč pexeso, za 60 nálepek získá omalovánky a za 120 nálepek obdrží tričko.

Odměny pro malé hráče za sběr nálepek

Odměny pro malé hráče za sběr nálepek

MKNálepky se lepí do hráčovo osobního deníčku, který si nosí na každý tenisový trénink. Během nebo po tréninku trenér nalepí malým tenistům nálepky, za splněné úkoly a také je doplní hráči v mobilní aplikaci, aby byl posun viditelný i pro rodiče. Pro celkové splnění daného dílčího úkolu musí hráč získat celkem 4 nálepky. Jednotlivé úkoly plní děti v rámci tenisového tréninku, který je motivovaný hrou a odměnami. Každé cvičení/úkol má jasně daná pravidla a není možné žádné přeskakování v úrovních. K protknutí cílové pásky projektu Tenis dětem musí malý tenista splnit úspěsně všechny 4 knížky (4 úrovně), a až po nich je připraven po fyzické, psychické i tenisové stránce.

pohybové aktivity, tenis dětem

Nálepky a osobní deníček

MKÚroveň 1: POJĎ DO TENISOVÉ RODINY (modré označení)

Základní úroveň pro nejmenší, která se soustředí především na seznámení hráčů s tenisovým prostředím, základními pravidly chování na tenisovém dvorci a k ostatním účastníkům tréninku. Dále se malí tenisté věnují obecným pohybovým a motorickým dovednostem souvisejících s tenisem a základní tenisové technice.

Příklady úkolů: Moje já - na trénink chodím včas, jsem dobrý kamarád se všemi, nebojím se pozdravit všechny dospělé v klubu. Tenis - umím pojmenovat základní údery a tenisové pojmy, umím chytit tenisový míček do kužele, umím nahlas počítat do 10ti bodů. Pohyb - umím reagovat na různé barvy tenisových míčků, umím procházet obručí, přehodím tenisovou síť od základní čáry tenisového kurtu.

dětský tenis, sportování dětí

Deníček pro 1. stádium "Pojď do tenisové rodiny"

MKtenis pro děti, tenis dětem, sportování dětí

Deníčky pro nálepky úrovně 1 a 2

MK

Úroveň 2: STAVÍME SI DŮM (červené označení)

Stavíme si dům je pokročilá úroveň projektu Tenis dětem, která navazuje na zvládnuté tenisové i pohybové základy z předešlé modré úrovně, kterou můžeme považovat za úroveň tenisové školičky. V této vyšší úrovni se malí tenisté seznámí s maskoty projektu - s Fandou, Brendou, kocourem Mikešem a pejskem Fiftýnem. Všichni společně bydlí v malém domku v zoologické zahradě, ale rádi by si postavili větší. Na cestě po dalších nálepkách se malý tenista vydá na složitější cestu, na které ho budou doprovázet jak členi tenisové rodiny, tak i zvířátka ze zoologické zahrady.

Příklady úkolů: Moje já - věřím si, dávám do každé aktivity co nejvíce můžu, umím hrát zápasy, znám a dodržuji fair play. Tenis - umím hrát směč, voleje s raketou, dodržuji správné držení pro jednotlivé tenisové údery, Pohyb - umím split step a stínování úderů, reaguji podle sluchu, umím skákat přes švihadlo a na žebříku.

stavíme si dům, dětský tenis, pohybové aktivity

Úvod červené knížky

MK

dětský tenis, pohyb, pravidla, tenis dětem

Příklad dílčích úkolů červené úrovně

MK

Úroveň 3: Oranžová knížka (připravuje se)

Úroveň 4: Zelená knížka (připravuje se)