Ohlédnutí za oficiálním seminářem ČTS „Tenis dětem“ konaného dne 25.3. v Pliskova Tennis Academy

Markéta Kovaříková3. 4. 2023

V sobotu 25.3. se konala v Pliskova Tennis Academy v Říčanech velká prezentace o projektu Tenis dětem pod hlavičkou ČTS.

Ohlédnutí za oficiálním seminářem ČTS „Tenis dětem“ konaného dne 25.3. v Pliskova Tennis Academy

V sobotu 25.3. se v Pliskova Tennis Academy v Říčanech konal seminář „TENIS DĚTEM“ pod záštitou Českého tenisového svazu s bohatou účastí téměř stovky trenérů z celé České republiky. Byl to jednodenní intenzivní seminář, který přivítal vysoké představitele právě ČTS, jako jsou pan prezident Ivo Kaderka a sportovní ředitel Jan Stočes (oba se zúčastnili online), metodičku ČTS pro výchovu mládeže paní Janu Strniskovou a garanty programu Tenis dětem pány Petra Vrchotku a Tomáše Trska.

tenis, prezentace, vzdělání, dětský tenis

Prezentace a teorie

PVSeminář se soustředil na kategorie minitenisu (do 7 let) a babytenisu (do 9 let) a především na podporu a rozvoj náborové činnosti tenisových klubů. Po covidové době se tenisové kluby a samotní trenéři potýkají s menším počtem malých zájemců o tenis nebo motivací vrátit starší hráče od počítačů zpět ke sportování a soutěžení. Právě unikátní projekt Tenis dětem by měl být v této problematice nápomocný.

tenis, dětský tenis, seminář

Trenéři s přednášejícími p. Vrchotkou a p. Trskem

PVÚčastníkům semináře byly nabídnuty prezentace od paní Jany Strniskové, která je seznámila se vznikem projektu a jednotlivými složkami revoluční výuky dětského tenisu do 9 let. Byla promítnuta již natočená videa jednotlivých cvičení. Stěžejní součástí přednášky bylo vysvětlení návaznosti a důležitosti rozdělení tenisu do 9let na barevné sekce (červená, oranžová, zelená).

Po této prezentaci následovala sekce o samotném projektu, webových stránkách, webové mobilní aplikaci a postupu přihlašování hráče dle PSČ nebo tenisového klubu do projektu. V neposlední řadě byla posluchačům představena aplikace, která má pomoci trenérům v plánování tréninkového procesu a komunikaci s rodiči. Právě aplikace je to, co dělá projekt Tenis dětem tak unikátní a zatím jediný svého druhu v ČR.

pohybové aktivity, pohyb, všestrannost

Ukázka pohybových cvičení

PVPo obědové pauze přednášel účastníkům fyzioterapeut Jaroslav Blažek. Pan Blažek mluvil o problematice pohybu u malých dětí. Napřímo vysvětlil trenérům, že zranění nevznikají z přetížení dětí, ale z jejich malé trénovanosti. Vůbec tím nemyslel, že by děti měly absolvovat vyšší tréninkové, resp. tenisové dávky. Publikum šokoval statistikou počtu nachozených kroků dětí, který se za poslední dekády snížil o 1.500.000. Další výrok, který si účastníci určitě budou pamatovat zněl: „ti nejlepší hráči, ale i děti, si umí sáhnout více na dno.“Závěrečná názorná a praktická prezentace patřila opět paní Janě Strniskové a paní Alici Riklové, které předvedly moderovaný dětský tenisový trénink přímo na tenisovém kurtu. Trenérky předvedly výtažek z vedené jednotky MINITENISU. V ukázce nechybělo zařazení cvičení z dopolední přednášky v učebně. Trenéři zakončili konec semináře potleskem a zaznělo spoustu dotazů na další termíny podobných akcí.

dětský tenis, tenisový trénink

Praktická ukázka tenisových cvičení

PVJako dárek dostali kompletní trenérský manuál červené knihy, která se napřímo zabývá výukou MINITENISU. Jako bonus si mohli trenéři odnést zkušební materiály k projektu Tenis dětem pro 5 svěřenců a měsíční zkušební zařazení tenisového klubu jako partnerského klubu, tedy zviditelnění na webových stránkách a možnost přihlášení hráče dle PSČ do daného tenisového klubu, marketing klubu na sociálních sítích a mnoho dalšího. Za absolvování celého semináře také certifikát od paní Jany Strniskové.

prezentace, vzdělání, tenis pro děti

Dárek pro účastníky semináře

PV