TJ Solidarita Praha 10

Informace o klubu

Adresa klubu
Pod Strání 3124/7a,
100 00 Praha 10
E-mail
tjsolidarita@solidarita.cz
Telefon
731315754
Kontaktní osoba
Jakoubek Petr
Region
Praha

zdroj informací: https://www.cztenis.cz/

Počet tenisových kurtů

Letní kurty
10
Zimní kurty
3

zdroj informací: https://www.cztenis.cz/

Přihlásit tenistuZjisti více o metodice

O tenisovém klubu

Pražský tenisový klub TJ Solidarita Praha patří mezi jednu z původních tělovýchovných pražských organizací na území Praha 10. Tělovýchovná jednota vznikla v roce 1962 a sdružovala původně tři oddíly. Prvnotní oddíl byl fotbalový, další turistický a poté následovala moderní gymnastika. V roce 1967 byl založen nohejbalový oddíl, který se nejvíce zasloužil o rozvoj TJ. Kvůli problémům s pozemky, kde bylo fotbalové a nohejbalové hřiště, bylo vedení TJ nuceno najít řešení a ve spolupráci s obvodním národním výborem se podařilo vyčlenit v roce 1973 pro TJ Solidarita pozemky v nově vzniklém sídlišti Skalka. Na těchto pozemcích bylo s pomocí členů jednoty postupně vybudováno škvárové fotbalové hřiště, čtyři nohejbalové kurty a šatny. K dalšímu velkému rozvoji v TJ došlo zásluhou několika členů nohejbalového oddílu, kteří v roce 1982 založili tenisový oddíl a v roce 1983 bylo vybudováno 6 tenisových kurtů se skromným zázemí šaten. Postupně začaly oddíly nohejbalu, fotbalu a tenisu převyšovat v aktivitě a úspěšnosti oddíly oddíly turistiky a moderní gymnastiky. Největších sportovních úspěchů dosáhl nohejbal, jehož oddíl se stal několikrát mistrem republiky.

Další etapa výstavby a rozvoje areálu nastala po roce 2000, kdy kvůli "znečisťování" sídliště prašnou škvárou z fotbalového hřiště byl fotbalový oddíl ukončen. V prostorech fotbalového hřiště tak mohly vzniknout další tenisové kurty, 3 beach volejbalová hriště a nové šatny pro tenisty. Místo dvou nohejbalových kurtů je hráčům k dispozici tenisová hala.

V současné době se v tenisovém areálu TJ Solidarity Praha nachází 8 antukových tenisových kurtů a celoročně 2 kryté tenisové dvorce s umělou antukou. Dále se v areálu nachází 2 antukové kurty pro nohejbal a tři beach volejbalové kurty. TJ Solidarita sdružuje 2 oddíly (tenisový a nohejbalový), které provozují závodní činnost, beach volejbal je provozován pouze rekreačně.

Tenis pro děti

Tenisová škola TJ Solidarita Praha je součástí uceleného tréninkového systému se zaměřením jak na závodní hráče, tak i na rekreantské hráče, kteří se tenisem chtějí pouze bavit. Hlavním cílem Tenisové školy je vzbudit v dětech zájem o tenis a podpořit je ve sportovním i osobním vývoji. Tenisové tréninky pro děti jsou přizpůsobeny věkové i výkonnostní úrovni hráče.

Každoročně tenisový klub TJ Solidarita Praha 10 pořádá pro děti letní tenisové příměstské tenisové kempy, celostátní tenisové turnaje pod hlavičkou Českého tenisového svazu všech věkových kategorií a klubové turnaje. Dále je pro děti organizována kondiční příprava pod vedením kondičního trenéra.res1.jpgres2.jpgres3.jpg

Trenérský tým

Kluby v okolí

  • TK Lokomotiva Praha "Pliskova Tennis Academy"

    Pod plynojemem 164, 18000 Praha 8

    Více informací